Life is what happens while you're making other plans...
warning: Creating default object from empty value in /data/home/fred01/domains/drupal6.fredricq.nl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Chaorde

Profiel & CV

 

Deskundigheid - het denken, onderzoeken en weten van professionals - leidt tot het inzicht dat niets onweerlegbaar belangrijk is en dat de ene zienswijze niet beter of meer waar is dan de andere. Deskundigheid leidt daarom niet tot ernst en gewichtigheid, maar tot spelen en lichtheid, tot aandacht, verwondering, bescheidenheid en plezier.
= Edu Feltmann =

 

Crisis? What crisis?.......

Alle levende systemen kennen groeistuipen. Dat zijn overgangsperioden waarin oude mechanisamen niet meer werken of beginnen te haperen, er treden instabiliteiten en fluctuaties op, kleine oorzaken hebben ineens grote gevolgen, beproefde controlemechanismen werken niet meer of onvoldoende.

Bij de opvoeding van kinderen noemen we dat puberteit, als het om de economie gaat noemen we het crisis.