Life is what happens while you're making other plans...

Chaorde

Inspiratie

Ik ben  natuurliefhebber. Vind daar rust en inspiratie.

De chaos- en complexiteitstheorie boeien mij buitengewoon. Twee boeken zijn daarbij mijn inspiratiebron: Godel, Escher & Bach van Douglas Hofstadter en Out of Control van Kevin Kelly

Workshop Rijnlands Organiseren

1-Daagse workshop over (het verschil tussen) managen en organiseren vanuit Rijnlands perspectief

Managers. We vinden ze op steeds meer plaatsen, in steeds grotere getale en met steeds mooiere functiebenamingen. We zijn er kennelijk van overtuigd dat zaken beter lopen of in orde komen als ze goed gemanaged worden. Daarbij worden steeds betere en verfijndere methoden en technieken ingezet. Er is steeds meer transparantie en gerichtheid op klanten en resultaat. Toch blijven er problemen...

Het gevaar van het wakker schudden van personen

Het gevaar van het wakker schudden van personen - Een nieuw zinnebeeld Tekst: Menno Dimitri Ouderkerk Cartoon: Edwin Bosch Vreemd was zijn lichaam en zwak was zijn geest. Hij liep naar zijn werk. Om daar sneller te komen ging hij altijd langs het seniorencentrum. De senioren ... [Regelzucht]

Tekenen van opleving

Het gaat beter. Zegt men. De economie veert op. Er is licht aan het eind van de tunnel. We mogen weer voorzichtig hopen op een lichte groei.Zegt men. Hoopt men. Wil men. Moet.

Maar wat is er veranderd aan de oorzaken van de crisis?

Crisis? What crisis?.......

Alle levende systemen kennen groeistuipen. Dat zijn overgangsperioden waarin oude mechanisamen niet meer werken of beginnen te haperen, er treden instabiliteiten en fluctuaties op, kleine oorzaken hebben ineens grote gevolgen, beproefde controlemechanismen werken niet meer of onvoldoende.

Bij de opvoeding van kinderen noemen we dat puberteit, als het om de economie gaat noemen we het crisis.